Investoru kalendārs


Pillar Capital, AS koncerna finanšu pārskati par 2021. gadu tiks publicēti šādos datumos:

Notikums
Datums
Notikums
Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2021. gada 30. jūnijā (nerevidēti)
Datums
25.08.2021 – 31.08.2021
Notikums
Koncerna konsolidētie un sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī (revidēti)
Datums
25.04.2022 – 29.04.2022