Pillar Capital, AS informē par obligāciju (ISIN LV0000802312) pirmstermiņa dzēšanu

Atbilstoši parāda vērtspapīru ISIN LV0000802312 prospekta 6.7.1. punktam Pillar Capital, AS informē, ka 2022. gada 22. septembrī tiks veikta obligāciju pirmstermiņa dzēšana pilnā apjomā par cenu 100% no nominālvērtības, izmaksājot ieguldītajiem uzkrātos un līdz pirmstermiņa dzēšanas datumam neizmaksātos procentus, kā ieraksta datumu nosakot 2022. gada 15. septembri.

Kopumā tiks dzēsta un pilnībā atmaksāta obligāciju pamatsummas vērtība par 10 miljoniem eiro.

Obligāciju pirmstermiņa dzēšanas mērķis ir samazināt Pillar Capital, AS piesaistītā finansējuma izmaksas.

Pillar Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos un dzīvojamos projektos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, palielinot ienākumus no telpu nomas un ilgtermiņā veicinot īpašuma vērtības pieaugumu.