Par izmaiņām New Hanza Capital, AS grupas sastāvā

Īstenojot New Hanza Capital, AS restrukturizācijas plānā paredzēto grupas struktūras optimizāciju, ir notikusi New Hanza Capital, AS piederošās komandītsabiedrības Pillar Holding Company, KS (turpmāk – PHC) likvidācija saskaņā ar Komerclikuma 103.pantu.

Ieraksts LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā par PHC izbeigšanos un izslēgšanu no Komercreģistra veikts šā gada 3. jūlijā.

Vienlaikus informējam, ka 2020. gada jūnija beigās PHC biedrs, komplementārs Pillar, SIA, ir informējis otro biedru, komandītu New Hanza Capital, AS, par saviem plāniem izstāties no PHC saskaņā ar Komerclikuma 99.panta pirmo daļu.

Līdz ar to 2020. gada 25. jūnijā PHC uzņēmuma pārejas rezultātā PHC nodeva tai 100% piederošās daļas meitas sabiedrībās Pillar 2, 12 & 14, SIA, Pillar 3, SIA, Pillar 4 & 6, SIA, Pillar 11, SIA, Pillar 18, SIA, Pillar 19, SIA, Pillar 20, SIA, Pillar 21, SIA un Pillar 22, SIA, kā arī tai piederošo ieguldījumu — 0,95% daļas Pillar 23, SIA, PHC biedram New Hanza Capital, AS.

PHC uzņēmuma pārejas rezultātā New Hanza Capital, AS tiks nodoti arī pārējie PHC aktīvi un saistības.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā.