New Hanza teritorijas infrastruktūra

Infrastruktūras ietvaros tika izbūvēts ielu tīkls, ūdens apgādes, sadzīves kanalizācijas, siltumapgādes un elektrības tīkli, kā arī unikāla, liela apmēra lietus ūdens savākšanas un akumulēšanas sistēma. 

Sistēma ietver sevī augstas ražības sūkņu staciju lietus ūdens savākšanai un to pakāpeniskai novadīšanai pilsētas kanalizācijas sistēmā. Sūkņu stacijas komplekss nodrošina, ka pat spēcīgākajās lietusgāzēs neveidosies apjomīgas peļķes.

Infrastruktūras darbu īstenošana būvniekiem bija liels izaicinājums sarežģīto inženierģeoloģisko apstākļu un augsto gruntsūdeņu dēļ.

Ieguvusi 2. vietu skates “Gada labākā būve Latvijā 2019” nominācijā “Inženierbūve”.