Gustava Kluča un Roberta Hirša ielas

Turpinot teritorijas attīstību, New Hanza teritorijā izbūvētas divas jaunas ielas - Gustava Kluča iela un Roberta Hirša iela.

Līdz ar jauno ielu izbūvi izveidotas arī bruģētas gājēju ietves, uzstādīti gaismekļi, kas tiek automātiski regulēti atbilstoši dienasgaismas intensitātei, kā arī iestādi 15 jauni koki. Ielām ir 2 joslu brauktuves ar autostāvvietām abās ielu pusēs. Maksimālais braukšanas ātrums abās ielās ir 30 km stundā, turklāt automašīnu ātruma slāpēšanai izbūvēti paceltie krustojumi.

Ievērojot braukšanas ātruma ierobežojumus un prognozējamo sākotnējo satiksmes intensitāti, jaunās ielas ir ērti lietojamas arī velo braucējiem. Attīstot New Hanza teritoriju ilgtspējīgi un racionāli, ielu pieguļošo zonu labiekārtošanas darbi tiks turpināti līdz ar jaunu ēku celtniecību, tostarp izbūvējot arī veloceliņus. Abas ielas atrodas blakus būvniecības stadijā esošajam biroju centram VERDE, kā ari projektētajam Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejam. Jaunajās ielās ir izbūvētas šādas inženierkomunikācijas: 420 metru garš ūdensvads, 2755 metri elektropārvades, 732 metri siltumapgādes, kā arī 967 metri sadzīves kanalizācijas un lietus kanalizācijas tīklu.

Abas izbūvētās ielas ir savā starpā saistītas un savieno Skanstes ielu ar 2018.  gadā izbūvēto Mihaila Tāla ielu. New Hanza teritorijas ielu nosaukumos ir iemūžināti to rīdzinieku vārdi, kas ar paliekošu devumu katrs savā nozarē ir nesuši Latvijas vārdu pasaulē. Tā Gustavs Klucis (1895 -1938) bija plakātists, gleznotājs un viens no zināmākajiem latviešu izcelsmes māksliniekiem pasaulē. Savukārt Roberts Hiršs (1895 – 1972) bija talantīgs uzņēmējs, zīda un mākslīgā zīda audumu ražošanas ieviesējs Latvijā.

Iegūta 2. vieta konkursa “Latvijas būvniecības gada balva 2020” nominācijā “Inženierbūve jaunbūve”.

New Hanza ielas