Obligācijas


Pillar Capital obligācijas

Attīstot savu īpašumu portfeli un pieaugot darījumu apjomiem, 2017. gadā uzsākām obligāciju emisijas programmu, kuras mērķis ir piesaistīt jaunus investorus un papildu kapitālu darbības plānu īstenošanai. Obligācijas iekļautas biržas Nasdaq Riga regulētajā tirgū — Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā, tādējādi tās ir pieejamas plašam investoru lokam. Obligācijas ir pievilcīgs investīciju instruments investoriem, kuri dod priekšroku prognozējamam ienesīgumam.

Emitents

Pillar Capital, AS (iepriekš – New Hanza Capital, AS)

Vērtspapīri

Obligācijas

ISIN

LV0000802312

Vērtspapīru veids

Uzrādītāja vērtspapīru formā

Garantija

Nav nodrošināti ar garantiju

Depozitārijs

Latvijas Centrālais depozitārijs, AS

Regulētais tirgus
Obligāciju emisijas valūta

EUR (eiro)

Obligāciju emisijas kopējā nominālvērtība

EUR 10 000 000

Obligācijas nominālvērtība

EUR 1 000

Obligāciju skaits

10 000

Sākotnējā izvietojuma cena

100% nominālvērtības

Gada procentu likme

Fiksēta: 4,9% , ar procentu ienākuma izmaksu 2 reizes gadā

Emisijas datums

16.10.2017

Dzēšanas datums

16.10.2022

Pirmstermiņa dzēšana (call option)

Emitentam ir tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa sākot ar 16.10.2019.

Detalizēta informācija par pirmstermiņa dzēšanu – saskaņā ar emisijas prospekta 6.8. punktu.