Akcionāri


Līdzdalība Pillar Capital, AS procentos no balsstiesīgo akciju skaita uz 2020. gada 9. jūliju:

Pillar Capital pamatkapitāls ir 135 186 885 eiro to veido –135 186 885 parastās akcijas ar balsstiesībām. Uzņēmuma akcionāru vidū ir likvidējamā ABLV Bank, kurai pieder 97,40% uzņēmuma pamatkapitāla. Uzņēmuma darbību vada valde, kurā ir četri cilvēki ar plašu pieredzi nekustamā īpašuma nozarē Latvijā.

Balsstiesīgo vārda akciju skaits, gab.
Kopējais akciju skaits, gab.
Līdzdalības % balsstiesīgajā pamatkapitālā
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Balsstiesīgo vārda akciju skaits, gab.
131 669 969
Kopējais akciju skaits, gab.
131 669 969
Līdzdalības % balsstiesīgajā pamatkapitālā
97,40%
Cassandra Holding Company, SIA
Balsstiesīgo vārda akciju skaits, gab.
3 516 916
Kopējais akciju skaits, gab.
3 516 916
Līdzdalības % balsstiesīgajā pamatkapitālā
2,60%
Balsstiesīgo vārda akciju skaits, gab.
135 186 885
Kopējais akciju skaits, gab.
135 186 885
Līdzdalības % balsstiesīgajā pamatkapitālā
100%

* Visas Pillar Capital, AS, akcijas ir dematerializētas vārda akcijas. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 EUR (viens euro).
** Pillar Capital, AS ir 135 186 885 vārda akcijas ar balsstiesībām, kuras dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.