Reģistrētas izmaiņas Pillar Capital, AS statūtos

Šā gada 2. augustā Uzņēmumu reģistrā reģistrētas izmaiņas Pillar Capital, AS (turpmāk – Sabiedrība) statūtos.

Grozījumi veikti statūtu 3.2. punktā, aktualizējot Sabiedrības faktiskos darbības veidus saskaņā ar NACE klasifikatoru. Lēmums par statūtu grozījumiem tika pieņemts Sabiedrības akcionāru sapulcē 2022. gada 20. jūlijā.