Pillar Contractor pārvaldības sistēma atbilst ISO standartiem

Būvniecības un projektēšanas uzņēmums Pillar Contractor, SIA veiksmīgi nokārtojis savas integrētās pārvaldības sistēmas resertifikāciju atbilstoši starptautiskajiem ISO standartiem. Arī šoreiz jaunos ISO sertifikātus izsniegusi pasaules līmeņa auditors Bureau Veritas.

Uzņēmumam atkārtoti piešķirti šādi ISO sertifikāti:

“Būvniecības nozarē, pieaugot prasībām pēc kvalitātes, uzņēmumiem jāspēj nodrošināt klientu prasībām atbilstošus pakalpojumus. ISO sertifikātu atjaunošana apliecina Pillar Contractor darba procesu nemainīgu kvalitāti un mūsu kā piegādātāja uzticamību,” atzīmēja Pillar Contractor, SIA valdes priekšsēdētājs Jānis Lāčaunieks.

Pillar Contractor ir sertificēta kompetenta institūcija darba aizsardzības jautājumos, kas tiesīga sniegt darba aizsardzības pakalpojumus saviem klientiem un sadarbības partneriem. No bezmaksas konsultācijām līdz pat darba vides risku novērtēšanai, darba aizsardzības politikas izstrādei un dokumentācijas sagatavošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī uzraudzībai un kontrolpārbaudēm būvobjektos.

Jau no dibināšanas dienas Pillar Contractor ir pilnveidojies, uzklausot gan savus klientus un sadarbības partnerus, gan darbiniekus, lai klientiem nodrošinātu nemainīgi augstas kvalitātes pakalpojumus. Tāpat uzņēmums ik dienas rūpējas par ietekmes uz vidi samazināšanu un drošu darba vidi, un darbinieku veselību, kas ietver iespējamo risku apzināšanu un preventīvus pasākumus šo risku mazināšanai.

Būvniecības un projektēšanas uzņēmums Pillar Contractor, SIA dibināts 2015. gadā. Uzņēmuma galvenie darbības virzieni ir ģēnerāluzņēmēja pakalpojumi, vispārceltnieciskie būvdarbi, projektēšana un uzraudzība, kā arī iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju būvdarbi.