Pillar Capital, AS sešu mēnešu darbības rezultāti

Saskaņā ar Pillar Capital, AS (Sabiedrība) operatīvajiem finanšu rezultātiem, Sabiedrības peļņa pirms nodokļu nomaksas 2022. gada pirmajos sešos mēnešos sasniegusi 459 tūkstošus eiro.

Visu Pillar grupas uzņēmumu jeb Koncerna apgrozījums pusgadā, salīdzinot ar attiecīgo periodu 2021. gadā, audzis par 16% un sasniedzis 11,66 miljonu eiro. Koncerna zaudējumi pirms nodokļu nomaksas bijuši 1,92 miljoni eiro. Koncerna un Sabiedrības rezultāti atbilst vadības sagaidītajam rezultātam.

Koncerna 2022. gada pirmo sešu mēnešu darbības finanšu rezultāti:

  • Modificētā EBITDA* 2022. gada 30. jūnijā ir negatīva un veido 835 tūkstošus eiro (*ienākumi pirms nodokļiem, procentu izmaksām, nolietojuma un amortizācijas, ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas rezultāta);
  • pamatdarbības naudas plūsma ir pozitīva un veido 4.45 miljonus eiro;
  • bruto aktīvi sasniedz 155.01 miljonu eiro.

Pillar Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos un dzīvojamos projektos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, palielinot ienākumus no telpu nomas un ilgtermiņā veicinot īpašuma vērtības pieaugumu.