Pillar Capital, AS izvēlas finanšu pārskata revidentu un apstiprina jauno padomi

29.novembrī notika kārtējā Pillar Capital, AS (Sabiedrība) akcionāru sapulce, kurā par 2021.gada finanšu pārskata revidentu tika apstiprināts Nexia Audit Advice, AS, (reģistrācijas nr.  40003858822). Nexia Audit Advice veiks Sabiedrības 2021. gada finanšu pārskata un atkarības pārskata revīziju, kas tiks publicēts laika posmā 25.04.2022 – 29.04.2022.

Tāpat akcionāru sapulce 29.novembrī uz nākamajiem 5 gadiem (līdz 2026.gada 28.novembrim ieskaitot) apstiprināja jauno Sabiedrības padomi, ievēlot Kārli Kavasu par padomes piekto pārstāvi. Turpmāk Sabiedrības padomē strādās Ernests Bernis, Edgars Pavlovičs, Ivans Marjasovs, Kaspars Bajārs un Kārlis Kavass.

Kārlis Kavass ir pieredzējis ieguldījumu pārvaldes speciālists, kurš jau vairāk nekā 8 gadus darbojas Amberstone Group, AS.  Kārlis Kavass ieguvis maģistra grādu Rīgas Ekonomikas augstskolā un MBA grādu Rīgas Tehniskajā universitātē programmā “Inovācijas un uzņēmējdarbība”.