Pillar Capital, AS finanšu pārskatu publicēšanas kalendārs 2021. un 2022. gadam

Pillar Capital, AS koncerna finanšu pārskati par 2021. gadu tiks publicēti sekojošos datumos:

  • Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2021. gada 30. jūnijā (nerevidēti):
    25.08.2021 – 31.08.2021
  • Koncerna konsolidētie un sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī (revidēti):
    25.04.2022 – 29.04.2022