Pillar Capital, AS auditētie 2021. gada finanšu rezultāti

Saskaņā ar revidētiem finanšu rezultātiem Koncerns aizvadītajā gadā sasniedzis 21,56 miljonu eiro apgrozījumu, un Koncerna zaudējumi pirms nodokļu nomaksas aizvadītajā gadā bija 7,06 miljoni eiro, savukārt, Sabiedrības zaudējumi pirms nodokļu nomaksas – 8,45 miljoni eiro. Koncerna un Sabiedrības rezultāti atbilst vadības sagaidītajam rezultātam.

Koncerna 2021. gada finanšu rezultāti:

  • Modificētā EBITDA* 2021. gada 31. decembrī ir negatīva un veido 4,65 miljonus eiro (*ienākumi pirms nodokļiem, procentu izmaksām, nolietojuma un amortizācijas, ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas rezultāta);
  • pamatdarbības naudas plūsma ir negatīva un veido 1,09 miljonus eiro;
  • bruto aktīvi sasniedz 170,04 miljonus eiro.

Būtiskākie notikumi

2021. gada jūlijā Pillar Capital, AS uzsāka biroju ēkas būvniecību Rīgā, Mihaila Tāla ielā 1. Jaunā A klases biroju ēka būs pirmā no New Hanza teritorijā uzbūvētajām biroju ēkām. Tās attīstībai Pillar Capital, AS piesaistījis finansējumu 18,77 miljonu eiro apmērā.

Ēkas pamatdaļai būs 6 stāvi ar izvirzījumu līdz 12 stāviem torņa daļā. Iznomājamā platība sasniegs 12 680 m², bet ēkas kopējā platība – 16 700 m². Savukārt ēkas pirmajā stāvā plānotas komerctelpas, no kurām 300 m² tiks atvēlēti ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam.

Ieguldot vairāk kā 20 miljonus eiro, Pillar Capital, AS 2021. gada nogalē nodeva ekspluatācijā vienu no lielākajiem un modernākajiem loģistikas centriem Rīgā — A6 Loģistikas parku, Maskavas ielā 462. Jaunā loģistikas parka būvniecības darbi tika uzsākti 2020. gada jūlijā, to ietvaros ir izveidots vienots loģistikas un noliktavu parks, izbūvējot vairāk kā 30 000 m² jaunas noliktavas platības. Kopējā noliktavām paredzēto ēku platība teritorijā pārsniedz 50 000 m². A6 ir pirmais loģistikas parks Latvijā, kur BREAAM ēku ilgtspējas standarti ieviesti jau projektēšanas stadijā. Ēkas būvētas atbilstoši augstākajiem starptautiskiem energoefektivitātes standartiem, kā arī to būvniecībā izmantoti būvmateriāli, kas ir ražoti ievērojot tos pašus ilgtspējības principus. Šobrīd norit BREEAM sertifikācijas process.

Pillar Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos un dzīvojamos projektos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, palielinot ienākumus no telpu nomas un ilgtermiņā veicinot īpašuma vērtības pieaugumu.