Pillar Contractor sertificēs kvalitātes pārvaldības, vides pārvaldības, arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas
10.01.2020

Uzņēmuma Pillar Contractor kvalitātes vadības, vides pārvaldības un arodveselības un darba drošības vadības sistēmas tiks sertificētas atbilstoši starptautiskajam standartam ISO.

Uzņēmums ir veicis apjomīgus sagatavošanās darbus un iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, lai drīzumā saņemtu šādus ISO sertifikātus:

- ISO 9001:2015 „Kvalitātes pārvaldības sistēma”,
- ISO 14001:2015 „Vides pārvaldības sistēma”,
- ISO 45001:2018 „Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas”.

Jau no dibināšanas dienas Pillar Contractor nemitīgi pilnveidojies, uzklausot gan savus klientus un sadarbības partnerus, gan darbiniekus, lai klientiem nodrošinātu nemainīgi augstas kvalitātes pakalpojumus atbilstoši pasūtītāja vēlmēm. Tāpat uzņēmums ik dienas rūpējas par ietekmes uz vidi samazināšanu un drošu darba vidi, un darbinieku veselību, kas ietver iespējamo risku apzināšanu un preventīvus pasākumus šo risku mazināšanai.

Šie sertifikāti apliecinās Pillar Contractor darba procesu kvalitāti un mūsu kā piegādātāja uzticamību, jo ir attiecināmi uz visām nozīmīgākajām būvniecības nozarē strādājoša uzņēmuma darbības jomām. Mēs ceram, ka šo sertifikātu esamība pavērs iespēju jauniem sadarbības projektiem nākotnē.

Augstie darba aizsardzības standarti uzņēmumā un izpratne par to nozīmi ikdienas darbā Pillar Contractor dod iespēju kļūt par sertificētu kompetento institūciju darba aizsardzības jautājumos, kas ir tiesīga sniegt darba aizsardzības pakalpojumus arī mūsu klientiem un sadarbības partneriem. No bezmaksas konsultācijām līdz pat darba vides risku novērtēšanai, darba aizsardzības politikas izstrādei un dokumentācijas sagatavošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī uzraudzībai un kontrolpārbaudēm būvobjektos. 

Būvdarbu organizācijas un kvalitātes kontroles kompānija Pillar Contractor, SIA, ir dibināta 2015. gadā. Uzņēmums organizē būvniecības procesu realizāciju un kontroli, nodrošinot veikto darbu atbilstību izvirzītajām kvalitātes prasībām un mērķiem.

Orphus system