Starptautiski sertificēta Pillar Contractor pārvaldības sistēma

Uzņēmuma Pillar Contractor integrētā pārvaldības sistēma ieguvusi pasaules līmeņa auditora Bureau Veritas izsniegtus starptautiskā standarta ISO sertifikātus. Līdz ar to Pillar Contractor  pievienojies Latvijas labākajiem uzņēmumiem, kas sertificēti atbilstoši starptautisko standartu prasībām.

Uzņēmums saņēmis šādus ISO sertifikātus:

ISO 9001:2015 „Kvalitātes pārvaldības sistēma”,
ISO 14001:2015 „Vides pārvaldības sistēma”,
ISO 45001:2018 „Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas”.

“Iegūtie sertifikāti apliecina Pillar Contractor darba procesu kvalitāti un mūsu kā piegādātāja uzticamību, jo ir attiecināmi uz visām nozīmīgākajām būvniecības nozarē strādājoša uzņēmuma darbības jomām. Mēs ticam, ka ISO sertifikācija pavērs iespēju jauniem sadarbības projektiem nākotnē,” atzīmēja Pillar Contractor, SIA valdes priekšsēdētājs Jānis Lāčaunieks.

Līdz ar to Pillar Contractor kļuvusi arī par sertificētu kompetento institūciju darba aizsardzības jautājumos, kas tiesīga sniegt darba aizsardzības pakalpojumus saviem klientiem un sadarbības partneriem. No bezmaksas konsultācijām līdz pat darba vides risku novērtēšanai, darba aizsardzības politikas izstrādei un dokumentācijas sagatavošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī uzraudzībai un kontrolpārbaudēm būvobjektos.

Jau no dibināšanas dienas Pillar Contractor ir pilnveidojies, uzklausot gan savus klientus un sadarbības partnerus, gan darbiniekus, lai klientiem nodrošinātu nemainīgi augstas kvalitātes pakalpojumus. Tāpat uzņēmums ik dienas rūpējas par ietekmes uz vidi samazināšanu un drošu darba vidi, un darbinieku veselību, kas ietver iespējamo risku apzināšanu un preventīvus pasākumus šo risku mazināšanai.

Būvdarbu organizācijas un kvalitātes kontroles uzņēmums Pillar Contractor, SIA, dibināts 2015. gadā. Uzņēmums organizē būvniecības procesu realizāciju un kontroli, nodrošinot veikto darbu atbilstību izvirzītajām kvalitātes prasībām un mērķiem.