Pillar Capital, AS uzrāda labus pirmā pusgada rezultātus, peļņa sasniedz 3,09 miljonus eiro

Turpinot 2019. gada nogalē iesākto Koncerna attīstības stratēģiju, Pillar Capital, AS (Sabiedrība) 2020. gadā sešos mēnešos uzrādījusi labus finanšu rezultātus. Saskaņā ar pirmā pusgada rezultātiem Koncerna bruto aktīvi sasniedza 187,82 miljonus eiro, savukārt peļņa pēc nodokļu nomaksas 3,09 miljonus eiro. Sabiedrības un Koncerna rezultāti atbilst vadības sagaidītajam rezultātam.

Koncerna 2020. gada pirmā pusgada finanšu rezultāti:

  • ieņēmumi 2020. gada sešos mēnešos veidoja 10,86 miljonus eiro;
  • modificētā EBITDA* 2020. gada 30. jūnijā sasniedza 1,58 miljonu eiro (*ienākumi pirms nodokļiem, procentu izmaksām, nolietojuma un amortizācijas, ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas rezultāta);
  • pamatdarbības naudas plūsma veidoja 1,82 miljonus eiro.

Būtiskākie notikumi

2020. gada aprīlī Sabiedrība pieņēma lēmumu par  A klases noliktavu un loģistikas parka būvniecību Sabiedrības meitas sabiedrības NHC 4, SIA piederošā īpašumā Rīgā, Maskavas ielā 462. Ieguldot vismaz 18,3 miljonus eiro, tiks izveidots vienots loģistikas un noliktavu parks ar nosaukumu A6, uzbūvējot gandrīz 32 000 kvadrātmetrus jaunas noliktavas. Paredzams, ka celtniecības darbi tiks pabeigti līdz 2021. gada 31. jūlijam. Jaunajām ēkām paredzēts iegūt arī BREEAM sertifikātu, kas apliecinās to augsto kvalitāti, energoefektivitāti un atbilstību pasaules standartiem, turklāt tās būs pirmās noliktavas ēkās Latvijā ar BREEAM sertifikātu.

Pillar Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, palielinot ienākumus no telpu nomas un ilgtermiņā veicinot īpašuma vērtības pieaugumu.