Pēc diviem mēnešiem Rīgā būs pieejams pirmais pēc BREEAM standartiem būvēts loģistikas parks Latvijā

Noslēgumam tuvojas būvniecības darbi vienā no lielākajiem un modernākajiem loģistikas centriem Latvijā — A6 Loģistikas parks Rīgā, Maskavas ielā 462.

Jaunā loģistikas parka būvniecības darbi tika uzsākti 2020. gada jūlijā un to paredzēts nodot ekspluatācijā šā gada rudenī. Būvniecības ietvaros ir izveidots vienots loģistikas un noliktavu parks, izbūvējot vairāk kā 30 000 m² jaunas noliktavas platības. Pēc celtniecības darbu pabeigšanas kopējā noliktavām paredzēto ēku platība teritorijā pārsniegs 50 000 m². Nomniekiem piedāvāto telpu platības ir pieejamas sākot no 680 m².

A6 ir pirmais loģistikas parks Latvijā, kas projektēts un būvēts saskaņā ar BREEAM ēku ilgtspējas standartiem, kas ir apliecinājums augstiem starptautiskiem energoefektivitātes kvalitātes risinājumiem.  

“Jau agrīnā plānošanas stadijā tika pieņemts lēmums jaunās noliktavas ēkas projektēt un būvēt atbilstoši BREEAM starptautiskajiem ilgtspējības standartiem. Tas apliecina mūsu attieksmi pret vidi un vispārējās pasaules tendences būvniecībā, jo ēkas tiek būvētas atbilstoši augstākajiem energoefektivitātes standartiem, kā arī to būvniecībā tiek izmantoti būvmateriāli, kas ir ražoti ievērojot tos pašus ilgtspējības principus. Šī būs unikālā iespēja uzņēmumiem, kuri savā uzņēmējdarbībā ievieš “zaļās domāšanas” principus, preču glabāšanai izmantot ilgtspējīgās noliktavas ēkas. Tāpat, protams, augstā energoefektivitāte nozīmē mazākās izmaksas ēkas ekspluatācijā,” atzīmē Pillar Capital, AS attīstības direktors Pēteris Guļāns.

Loģistikas parks atrodas Rumbulā, Maskavas ielā 462, tieši blakus A6 šosejai, kas ir būtiska Rīgas pilsētas transporta plūsmas maģistrāle. Rumbulas industriālā teritorija starp Maskavas ielu un dzelzceļa līniju ir izteikti piemērota loģistikas parku attīstībai, jo tai ir ērta transporta piekļuve no pilsētas centra, kā  arī no citiem valsts galvenās nozīmes ceļiem A4, A5 un A7. Nokļūt līdz loģistikas parkam ir iespējams izmantojot sabiedrisko transportu, tostarp vilcienu.

Iebraucot noliktavas teritorijā, kravas transporta plūsma tiks kontrolēta un novirzīta atbilstoši viedās tehnoloģijas principiem, kur kravas transportam automātiski tiks nolasīta numura zīme un vadītājs pie iebrauktuves tiek informēts par izkraušanās vārtu atrašanās vietu.

Būtiska, uz efektivitāti vērsta inovācija ir kolonnu soļa paplatinājums no ierastajiem 12 m līdz 17 m. Šāds risinājums nomniekiem ļauj efektīvāk izvietot plauktu sistēmas, tādējādi samazinot ekspluatēšanai nepieciešamo telpu platību par aptuveni 5%. 

Noliktavu telpās nomniekiem būs pieejamas arī A klases biroju standartiem atbilstošas biroju telpas, kas aprīkotas ar mūsdienīgiem ventilācijas un dzesēšanas risinājumiem, kas būtiski uzlabo uzņēmuma darbinieku darba vides kvalitāti. Teritorijai ir ērta piekļuve ar personīgo vai sabiedrisko transportu, kā arī tajā izveidoti vairāki elektromobiļu uzlādes punkti un plaša segta velonovietne darbinieku vajadzībām.

“Loģistikas un transporta nozare ir biznesa un pilsētas asinsrite, jo bez loģistikas nevar pastāvēt nedz produktīva ražošana, nedz tirdzniecība. Lieli un mūsdienīgi loģistikas mezgli ir īpaši vērtīgi, jo tie ne tikai rada miljonos vērtējamas investīcijas un veicina jaunu darba vietu veidošanos, bet pilda arī citas pilsētas attīstībai nozīmīgas funkcijas,” uzsvēra Pillar Capital, AS izpilddirektors Edgars Miļūns.

Projekta attīstītājs ir Pillar Capital AS, kas kopumā loģistikas parka būvniecībai ir piesaistījis aptuveni 20 apakšuzņēmēju. Kopumā projekta realizācijā tika nodarbināti teju 180 celtniecības jomas speciālistu. Projekta ģenerālbūvnieks ir grupas uzņēmums Pillar Contractor SIA, projektēšanas darbus ir veicis grupas uzņēmums Pillar Architekten. Kopējais finansiālais ieguldījums A6 loģistikas parka izveidē pārsniegs 20 miljonus eiro.

Pillar Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos un dzīvojamos projektos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, palielinot ienākumus no telpu nomas un ilgtermiņā veicinot īpašuma vērtības pieaugumu. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, biroju ēkas Elizabetes ielā 23 un Brīvības gatvē 275, loģistikas parks A6, kultūrvieta Hanzas Perons, kā arī citi īpašumi New Hanza teritorijā