New Hanza teritorijā uzsākta infrastruktūras 2. kārtas izbūve

New Hanza teritorijā uzsākta infrastruktūras 2. kārtas izbūve, kas paredz turpināt izbūvēt ūdens apgādes, sadzīves kanalizācijas, siltumapgādes un elektrotīklu infrastruktūru.

Minētie darbi paredz vēl divu ielu – Gustava Kluča un Roberta Hirša – izbūvi New Hanza teritorijā, kas savienos Skanstes ielu un Mihaila Tāla ielu. Darbu ģenerāluzņēmējs ir Pillar Contractor, SIA, un tos pilnībā plānots pabeigt līdz 2020. gada beigām.

Jāatzīmē, ka lielāko daļu no plānotajiem būvniecības darbiem paveiks pats Pillar Contractor, SIA, kur jau sākot no šī gada vasaras mērķtiecīgi veidota būvnieku komanda jaunizveidotajā Ražošanas nodaļā. Jaunajā nodaļā strādā jau 17 speciālisti – brigadieri, būvstrādnieki un traktortehnikas operatori.

Sadarbībā ar Vincit Advisory, SIA piesaistot papildu finansējumu, Pillar Contractor, SIA ir iegādājies arī būvniecības tehniku un aprīkojumu 650 000 eiro vērtībā. To vidū ir trīs specializētas traktortehnikas vienības ar papildus aprīkojumiem, kas var veikt visus zemes darbus — rakšanu, grunts atbalsta rievsienu veidošanu un citus.

Šobrīd ir pabeigts darbs arī pie New Hanzas teritorijas infrastruktūras 3. kārtas izbūves projekta, kuru izstrādāja Pillar Architekten, SIA.