New Hanza Capital, AS rezultāti 2020. gada pirmajā ceturksnī

2020. gada 1. ceturksnis New Hanza Capital, AS (Sabiedrība) un tās koncernam bijis veiksmīgs un tā sasniegtie finanšu rezultāti atbilst plānotajam. Gada pirmajos mēnešos Sabiedrība strādāja ar peļņu 3,45 miljonu EUR apmērā.

Par 15,8 miljoniem EUR pārdodot 100% daļas uzņēmumos NHC 1 un NHC 3, kurām piederēja “AirBaltic” galvenā mītnes ēka Rīgas lidostā un ražošanas un loģistikas komplekss Ķekavas novadā, koncerns samazināja tā saistības par 7,2 miljoniem eiro un ieguva papildu brīvos naudas līdzekļus vairāk nekā 8,6 miljonu eiro apmērā. Brīvos līdzekļus plānots ieguldīt turpmāko projektu attīstībā.

Koncerna būtiskākie nerevidētie finanšu rezultāti:

  • ieņēmumi 2020. gada 1. ceturksnī sasniedza 4,6 miljonus EUR,
  • modificētā EBITDA* bija 514 679 EUR (*ienākumi pirms nodokļiem, procentu izmaksām, nolietojuma un amortizācijas, ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas rezultāta),
  • pamatdarbības naudas plūsma bija 1,35 miljoni EUR. 

Būtiskākie notikumi

Pārskata periodā Sabiedrība noslēdza kapitāla daļu pārdošanas līgumus ar EfTEN Real Estate Fund III par Sabiedrības meitas uzņēmumu NHC 1, SIA  un NHC 3, SIA 100% kapitāldaļu pārdošanu. NHC 1, SIA piederēja nekustamais īpašums - biroju ēka Tehnikas iela 3, Lidosta “Rīga”, Mārupes novadā, savukārt NHC 3 nekustamais īpašums - noliktavu ēka “Piepilsētas”, Krustkalnos, Ķekavas novadā.  Darījuma kopējā summa bija 15,8 miljoni EUR.  Kapitāldaļu pārdošanas darījumu ietvaros tika arī atgriezti Sabiedrības izsniegtie aizdevumi NHC 1, SIA un NHC 3, SIA.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā.