Kas kopīgs Amazon noliktavām un A6 loģistikas parka ēkām?

Pillar grupas attīstītais A6 loģistikas parks Maskavas ielā 462, Rīgā ir projektēts un būvēts atbilstoši BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) standartiem. Viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem sertifikāta saņemšanai ir tā saucamais “Blower Door” tests.

Ēkas gaisa caurlaidības jeb “Blower Door” tests ir process, kas palīdz izmērīt ēkas hermētiskuma pakāpi, kas ir viens no priekšnosacījumiem augstiem energoefektivitātes rādītājiem. A6 loģistikas parka būvprojektā jau sākotnēji tika paredzētas augstākas prasības ēkas energoefektivitātei, norādot sasniedzamo rādītāju ēkas gaisa caurlaidībai q50≤1,9 m³/(m²*h), kas ir divas reizes zemāks par minimālajām normatīvajām prasībām, kas noteiktas industriālām ēkām.

Testa rezultāti iepriecināja – q50 = 0,92-0,94 m³/(m²*h). Tas ir divas reizes labāks nekā paredzēts tehniskajā projektā un četras reizes labāks nekā minimālās būvnormatīvu prasības industriālām ēkām.

“Blower Door” testu veica SIA IRBEST speciālisti, kas uzkrājuši bagātu pieredzi līdzīgu ēku testēšanā visā Eiropā. IRBEST vērtējumā, iegūtais testa rezultāts atbilst tādu starptautisku kompāniju kā Amazon un Lidl korporatīvajiem standartiem, kā arī šādus rādītājus spēj sasniegt tikai 10% no līdzīga tipa ēkām.

“Šie rezultāti ir apliecinājums būvdarbu tehnoloģijas un izvēlēto risinājumu augstajai kvalitātei. Izsakām pateicību kolēģiem no Pillar Contractor par rūpīgo un pedantisko darbu, sākot ar detalizētu mezglu izstrādi un beidzot ar veikto būvdarbu skrupulozu kontroli un pieņemšanu,” norāda Pillar Capital, AS attīstības direktors Pēteris Guļāns.

A6 loģistikas parks ir pirmās noliktavas Latvijā, kas projektētas un būvētas atbilstoši BREEAM starptautiskajiem ilgtspējības standartiem. Tas apliecina Pillar attieksmi pret vidi un vispārējās pasaules tendences būvniecībā, jo ēkas tiek būvētas atbilstoši augstākajiem energoefektivitātes standartiem, kā arī to būvniecībā tiek izmantoti būvmateriāli, kas ir ražoti ievērojot tos pašus ilgtspējības principus. A6 loģistikas parks dos iespēju uzņēmumiem, kuri savā uzņēmējdarbībā ievieš “zaļās domāšanas” principus, preču glabāšanai izmantot ilgtspējīgas noliktavas ēkas. Turklāt augstāka energoefektivitāte nozīmē mazākas izmaksas ēkas ekspluatācijā.

Plašāka informācija par A6 loģistikas parku pieejama tīmekļa vietnē www.a6park.lv.