Hanzas Perona teritoriju papildinās 33 koki

Uzsākot teritorijas labiekārtošanas darbus pie Rīgā topošās pasākumu norises vietas Hanzas Perona, nekustamā īpašuma attīstītājs Pillar iestādījis dažādu veidu kokus gar Hanzas Perona teritorijai pieguļošajām Hanzas un Pulkveža Brieža ielām. Iestādītie koki ir tikai sākums jauna ainaviska atpūtas parka izveidei, kurš būs pieejams ne tikai Hanzas Perona apmeklētājiem, bet ikvienam Rīgas iedzīvotājam vai viesim.

Hanzas Perona ārtelpā projektēti daudzveidīgi koku stādījumi, veidojot zaļu joslu, kas nākotnē varētu ieskaut visu New Hanza kvartālu. Plānotais augu un kokaugu sortiments paredzēts no Latvijas klimatiskajiem apstākļiem atbilstošām augu un kokaugu sugām ar lielu dekorativitāti un sezonālo daudzveidību.

Šonedēļ teritorijā iestādīti jau 20 jauni lielāka izmēra koki, tostarp liepas, kļavas un priedes, un tuvākajā laikā tos papildinās vēl 13 ābeles. Kā īpaši interesantus un Rīgas pilsētvidei netradicionālus var atzīmēt arī Amūras korķa koku, Japānas katsuras un magnoliju stādījumus.

Turpmākā Hanzas Perona teritorijas labiekārtošana notiks pakāpeniski, vienlaikus ar ēkas būvniecības darbu pabeigšanu. Jāpiemin, ka apstādījumos plānots iekļaut ziemciešu un graudzāļu grupas, pa vidu paredzot atsevišķus krūmu stādījumus. Celiņiem un laukumiem paredzēts izmantot tonētas betona plāksnes, bet atsevišķās zonās tiks ieklāts laukakmens segums, tā veidojot sasaisti ar ēkas vēsturisko apjomu.

Hanzas Perons ir kādreizējā Rīgas preču stacija New Hanza teritorijā, kas tiek pārvērsta par jaunu kultūras telpu — modernu un funkcionālu vietu koncertiem, skatuves mākslai, konferencēm un citiem pasākumiem. Šī ir vienīgā ēka, kas tika saglabāta New Hanza teritorijā – tā liecina par nozīmīgu Rīgas tirdzniecības un rūpniecības attīstību 20. gs. sākumā un ir iekļauta Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā.

Ēkas rekonstrukcijas darbi tika uzsākti 2017. gada septembrī un tos paredzēts pabeigt šī gada vasarā. Projekta autors ir arhitektu biroja Sudraba Arhitektūra biroja vadošais arhitekts Reinis Liepiņš, autoruzraudzību veic Pillar Architekten, SIA, bet ģenerāluzņēmēja funkcijas pilda Pillar Contractor, SIA.